La Generalitat posa en marxa BiomassaCAT.cat, el portal de referència sobre la Biomassa per a ús ene

12/02/2016