Es redueixen les emisions de gasos amb efecte hivernacle a Catalunya un 30%

12/02/2016