El Govern aprova el Projecte de Llei del canvi climàtic a Catalunya

12/02/2016